Varsel for Europa- klik på de enkelte lande

 

 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/). Used with permission.

 

 

 

 

 

 

 


Tågedis
Dis forårsaget af talrige meget små vanddråber (ved meget lave frostgrader dog iskrystaller), som svæver i luften.