Graphs


WU-Graphs  v 0.7.9b
© 2010 Radomir Luza. Powered by HighCharts & jQuery UI
Station data source: Wunderground.com
Varm luftmasse
Luftmasse, som er varmere end den overflade, den bevæger sig henover.