Graphs


WU-Graphs  v 0.7.9b
© 2010 Radomir Luza. Powered by HighCharts & jQuery UI
Station data source: Wunderground.com
Wind shear
Engelsk udtryk for, at vindgradienten overstiger en vis størrelse. En hurtig og kraftig ændring af vindretning og/eller styrke.