Graphs


WU-Graphs  v 0.7.9b
© 2010 Radomir Luza. Powered by HighCharts & jQuery UI
Station data source: Wunderground.com

Mesosfæren
Det lag af Jordens atmosfære, der ligger over stratosfæren. Strækker sig normalt fra 50 til ca. 80 km's højde.