Grafer


WU-Graphs  v 0.7.9b
© 2010 Radomir Luza. Powered by HighCharts & jQuery UI
Stationsdata: Wunderground.com

Advektionståge
Tåge, som opstår i et varmt fugtigt luftlag, der strømmer hen over et koldere underlag.