Grafer


WU-Graphs  v 0.7.9b
© 2010 Radomir Luza. Powered by HighCharts & jQuery UI
Stationsdata: Wunderground.com
Ozonhul
Betegnelse for område i stratosfæren, hvor der er mindre ozon end normalt.