Voervejr på din mobiltelefon

Tast følgende adresse ind i telefonen:    http://www.voervejr.dk/mobil/

 

Så får du....

 

 

 
 
 

 

Stratiforme skyer
Skyer, der er mere eller mindre lagdelte og ikke konvektionspræget