Trendy jako 19/04/2021 o 01:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 13.8 2.6 4.6 WsPnWs 47 1022.6 0.0
5 minut temu 13.9 3.1 5.1 WsPnWs 46 1022.6 0.0
10 minut temu 14.1 3.6 5.1 WsPnWs 47 1022.7 0.0
15 minut temu 14.2 4.1 5.1 WsPnWs 47 1022.7 0.0
20 minut temu 14.2 4.1 5.1 WsPnWs 46 1022.7 0.0
30 minut temu 14.4 3.1 4.6 WsPnWs 45 1022.8 0.0
45 minut temu 14.2 4.1 5.1 WsPnWs 44 1022.8 0.0
60 minut temu 14.5 4.1 5.1 Ws 44 1022.9 0.0
75 minut temu 15.1 5.1 6.2 WsPnWs 43 1023.0 0.0
90 minut temu 15.4 4.6 5.7 WsPnWs 43 1023.0 0.0
105 minut temu 15.5 4.1 5.1 WsPnWs 44 1023.0 0.0
120 minut temu 15.6 3.6 5.1 WsPnWs 41 1023.1 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 5 dni od ostatniego deszczu w 13/04/2021 08:31
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 1.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 21.8 mm (9 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 22.4 mm ostatni miesi±c.
Rok 124.2 mm ( 55 deszczowych dni w tym roku) Rok 162.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.0 °C o 13:12 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 15.2 °C o 15:17 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 18.0 °C w 19/04/2000 Warmest day this year 42.4 °C w 24/11/2020
Rok 18.2 °C w 30/03/2000 Warmest night this year 41.3 °C w 25/11/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 3.1 °C o 05:10 Min < 0 °C 5 dni
Wczoraj 4.8 °C o 06:02 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -1.7 °C w14/04/2000 Coldest day this year -26.7 °C w 11/04/2014
Rok -12.2 °C w 13/02/2000 Coldest night this year -28.7 °C w 11/04/2014
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1025.0 hPa o 07:41 Dzi¶ 1.4 °C o 04:35
Wczoraj 1025.8 hPa o 00:41 Wczoraj 1.9 °C o 06:18
Miesi±ć 1033.2 hPa w 15/04/2021 Miesi±ć -5.7 °C w 05/04/2021
Rok 1041.9 hPa w 13/02/2021 Rok -16.9 °C w 12/02/2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 5.2 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 4.5 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 21.8 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 880 W/m2 o 13:32
Wczoraj 848.4 W/m2 o 13:04

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.0 m/s WsPnWs
Poryw 4.5 m/s WsPnWs
Poryw/h 5.8 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 7.7 m/s WsPnWs o 15:12
Wczoraj 8.7 m/s o 08:36
Miesi±ć 19.0 m/s w 09/04/2021
Rok 21.6 m/s w 11/03/2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 6.4 m/s WsPnWs o 16:16
Wczoraj 6.9 m/s o 11:39
Miesi±ć 12.5 m/s w 09/04/2021
Rok 14.4 m/s w 11/03/2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 171.17 km
Miesi±ć 5901.54 km
Rok 32791.29 km

Skyhøjde
Den lodrette afstand fra jordoverfladen til skyens underkant.