Trendy jako 22/01/2019 o 01:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 0.3 2.6 3.6 PdPdWs 89 1009.0 0.0
5 minut temu 0.2 2.6 3.6 PdWs 89 1008.9 0.0
10 minut temu 0.2 2.6 2.6 PdPdWs 89 1009.0 0.0
15 minut temu 0.1 2.6 3.1 PdPdWs 89 1009.0 0.0
20 minut temu 0.0 2.6 3.1 PdPdWs 90 1009.0 0.0
30 minut temu -0.2 2.6 2.6 PdPdWs 89 1009.2 0.0
45 minut temu -0.3 2.1 2.1 PdPdWs 89 1009.1 0.0
60 minut temu -0.4 2.1 2.6 PdPdWs 89 1009.2 0.0
75 minut temu -0.5 0.5 1.5 WsPdWs 89 1009.3 0.0
90 minut temu -0.6 1.0 1.5 PdPdWs 89 1009.4 0.0
105 minut temu -0.8 0.5 1.0 PdPdWs 89 1009.5 0.0
120 minut temu -1.1 0.5 0.5 PdPdWs 89 1009.5 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 21/01/2019 06:22
Wczoraj 4.2 mm Tydzień 8.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 21.6 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 35.2 mm ostatni miesi±c.
Rok 21.6 mm ( 8 deszczowych dni w tym roku) Rok 52.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 0.4 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 3.4 °C o 13:43 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 9.6 °C w 05/01/2000 Warmest day this year 30.2 °C w 04/07/2009
Rok 9.6 °C w 05/01/2000 Warmest night this year 23.4 °C w 08/08/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -1.9 °C o 03:16 Min < 0 °C 11 dni
Wczoraj 0.4 °C o 23:59 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -3.2 °C w18/01/2000 Coldest day this year -26.7 °C w 11/04/2014
Rok -3.2 °C w 18/01/2000 Coldest night this year -28.7 °C w 11/04/2014
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1012.6 hPa o 00:10 Dzi¶ -4.4 °C o 05:23
Wczoraj 1018.3 hPa o 00:00 Wczoraj -4.1 °C o 05:30
Miesi±ć 1035.6 hPa w 03/01/2019 Miesi±ć -7.2 °C w 18/01/2019
Rok 1035.6 hPa w 03/01/2019 Rok -7.2 °C w 18/01/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.2 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.4 mm Wczoraj 4.2 mm
Miesi±ć 4.6 mm Miesi±ć 21.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 133.2 W/m2 o 13:21

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 2.8 m/s Pd
Poryw 1.8 m/s Pd
Poryw/h 4.0 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.0 m/s PdPdWs o 07:58
Wczoraj 12.9 m/s o 10:53
Miesi±ć 25.7 m/s w 01/01/2019
Rok 25.7 m/s w 01/01/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.3 m/s PdPdWs o 07:58
Wczoraj 10.0 m/s o 13:04
Miesi±ć 17.8 m/s w 01/01/2019
Rok 17.8 m/s w 01/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 28.40 km
Miesi±ć 8141.01 km
Rok 8141.01 km
Hectopascal
International enhed til måling af lufttryk. Forkortes hPa. 1 hPa er det samme som 1 millibar = 1/1000 bar.