Applikation Filenavn Frekvens Sidste upload Status
Weather Display
Live data
clientraw.txt 5 sek. 23-01-2021 03:16:59 CET 1 sek. clientraw.txt OK
23-01-2021 03:17:09 CET 9 sek. clientraw.txt not current
Weather Display
Vejrdata (FTP)
testtags.php 5 min 23-01-2021 03:15:14 CET 1.8 min. testtags.php OK
WAP
index.wml 5 min 30-07-2013 16:15:54 CEST 390.5 uger index.wml not current
WXSIM - Vejrudsigt plaintext.txt 60 min 23-01-2021 02:30:20 CET 46.7 min. plaintext.txt OK
2.5 timer 23-01-2021 01:00:00 CET 2 hrs, 17 min plaintext.txt OK
Information hentet @ 23-01-2021 03:17:00 CET
Absolut nulpunkt
Den laveste temperatur der kan forekomme (ca. -273,15°C), ved hvilken et stofs molekyler er tilnærmelsesvis i ro. At de ikke er i absolut ro skyldes, at den kvantemekaniske nulpunktsenergi altid giver atomer og molekyler en vis vibrationsamplitude, svarende til den kinetiske energi i den kvantemekaniske grundtilstand.