Applikation Filenavn Frekvens Sidste upload Status
Weather Display
Live data
clientraw.txt 5 sek. 12-12-2018 02:17:20 CET 0 sek. clientraw.txt OK
12-12-2018 02:17:30 CET 10 sek. clientraw.txt not current
Weather Display
Vejrdata (FTP)
testtags.php 5 min 12-12-2018 02:15:20 CET 2.0 min. testtags.php OK
WAP
index.wml 5 min 30-07-2013 16:15:54 CEST 280.1 uger index.wml not current
WXSIM - Vejrudsigt plaintext.txt 60 min 12-12-2018 01:30:13 CET 47.1 min. plaintext.txt OK
4.5 timer 11-12-2018 23:00:00 CET 3 hrs, 17 min plaintext.txt OK
Information hentet @ 12-12-2018 02:17:20 CET

Strålingståge
Tåge, dannet som følge af afkøling af atmosfærens nederste luftlag. Luften er afkølet ved kontakt med jordoverfladen, som på grund af elektromagnetisk udstråling er blevet relativ kold. Fænomenet forekommer derfor oftest i klare nætter, hvor energitabet er stort.