Jord sensor og bladsensor Info
Jordtemperatur-Jordfugt-Bladdug seneste 3 døgn

Jordtemperatursensor og jordfugtsensor er placeret

i 22 cm´s dybde i en græsplæne

Jordfugskala i centibar hvor 0 er vandmættet jord og værdier over 100 indikerer betydende vandstress i de fleste jorde

Bladfugtighedssensoren måler fugt (dug) på en skala fra 0-15

hvor 0 er helt tør og 15 er meget fugtig

 

 

 

 
Oversigt
Jordtemperatur lige nu

1 °C

Højeste jordtemperatur målt idag °C
Højeste jordtemperatur målt alle år °C
Jordfugtighed lige nu

255.0

Laveste jordfugtighed målt idag
Højeste jordfugtighed målt idag
Bladfugtighed (dug) lige nu

Højeste bladfugtughed (dug) målt idag
Laveste bladfugtughed (dug) målt idag
 
Jordtyper i Danmark
Jordtyper i Danmark

 

Midnatssol
Solskin, også ved midnat, kan om sommeren opleves en eller flere nætter nord for polarcirklen. Langs den nordlige polarcirkel er Solen ved midsommer (Sankt Hans) kun en nat helt over den nordlige horisont. Længere mod nord bliver perioden med midnatssol gradvis længere. Ved Nordpolen er Solen på himlen døgnet rundt i hele sommerhalvåret. Tilsvarende er der midnatssol syd for den sydlige polarcirkel, når der er sommer på den sydlige halvkugle.