Jord sensor og bladsensor Info
Jordtemperatur-Jordfugt-Bladdug seneste 3 døgn

Jordtemperatursensor og jordfugtsensor er placeret

i 22 cm´s dybde i en græsplæne

Jordfugskala i centibar hvor 0 er vandmættet jord og værdier over 100 indikerer betydende vandstress i de fleste jorde

Bladfugtighedssensoren måler fugt (dug) på en skala fra 0-15

hvor 0 er helt tør og 15 er meget fugtig

 

 

 

 
Oversigt
Jordtemperatur lige nu

1 °C

Højeste jordtemperatur målt idag °C
Højeste jordtemperatur målt alle år °C
Jordfugtighed lige nu

255.0

Laveste jordfugtighed målt idag
Højeste jordfugtighed målt idag
Bladfugtighed (dug) lige nu

Højeste bladfugtughed (dug) målt idag
Laveste bladfugtughed (dug) målt idag
 
Jordtyper i Danmark
Jordtyper i Danmark

 

Nimbostratus
Regnskyer med stor vertikal udstrækning. Giver ofte jævn dagsregn. Forekommer især ved varmfronter; højde 1-3 km.