Sivukartta

NOAA
Engelsk forkortelse for "National Oceanographic and Atmospheric Administration", som er den amerikanske styrelse for meteorologi og oceanografi.