Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Kuldeindeks eller Wind Chill
Kuldeindeks eller en afkølingsfaktor. Det er et mål for den temperatur, man faktisk føler. Jo mere det blæser, des koldere føles det ved samme temperatur. Afkølingsfaktoren kan bruges som en rettesnor for, hvordan vi skal klæde os for ikke at få forfrysninger.