Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Dug
Afsætning af vand ved kondensation (fortætning) af vanddamp på en overflade.