Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Lav snefygning
Snefygning under øjenhøjde - ved luftfartsobservationer dog under 2 m over terræn.