Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Trykflade
Flade, hvori lufttrykket overalt er det samme.