Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Halo
Lysende ring omkring Solen eller Månen. Dannes ved lysets brydning i iskrystaller i cirrostratusskyer. Kan være varsel om at et nedbørområde er undervejs.