Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Stratiforme skyer
Skyer, der er mere eller mindre lagdelte og ikke konvektionspræget