Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Ledningsevne
Proces, hvor varme overføres gennem genstande eller tilgrænsende medier.