Vanddata verden
Aktuel overfladetemperatur

Marine Weather Map

Bølgehøjde

 

 

Dominerende havstrømme i verdenshavene

Vindvektor
En vektor, som udtrykker vindens (evt. middelvindens) retning og hastighed.