NOAA grafer

NOAA graf over temperatur NOAA graf over temperatur NOAA graf over regn NOAA graf over regn NOAA graf over vind NOAA graf over vind

Tågedis
Dis forårsaget af talrige meget små vanddråber (ved meget lave frostgrader dog iskrystaller), som svæver i luften.