Weather Display Live

Tryktendens
Størrelsen af lufttrykkets ændring (normalt over en 3 timers periode).