Weather Display Live

Maksimumtemperatur
Den højest målte lufttemperatur inden for et givet tidsrum (normalt et døgn).