Weather Display Live

Varm luftmasse
Luftmasse, som er varmere end den overflade, den bevæger sig henover.