Weather Display Live

Kold luftmasse
Luftmasse, der er koldere end den overflade, den bevæger sig hen over.