Weather Display Live

Transpiration
Benyttes i meteorologiske sammenhænge mest om fordampning fra planters overflade.