Weather Display Live

Metar
Meddelelse i kodeform, der benyttes til at formidle meteorologiske observationer fra lufthavne.