Grafoversigt fra Voervejr
Vejret sidste 6 timer

Last 6 hours

Vejret sidste 24 timer

Last 24 hours

Vejret sidste 72 timer

Last 72 hours

Vejret sidste 30 dage

Month to Date


Fordampningståge
Tåge dannet ved, at luften bliver mættet ved tilførsel af vanddamp. Se også mosekonebryg og sørøg.