Aktuelle Vejrdata fra Europa
 
Dagens temperatur i Europa
Dagens vindhastigheder i Europa

Dagens dominerede vinde i øvre luftlag i Europa
Trykudvikling og vejrforhold over Europa

 

 

Knob
Enhed for bl.a. vindhastighed i den maritime verden. 1 knob = sømil/time, hvilket er det samme som 0,52 m/s.