Aktuelle Vejrdata fra Europa
 
Dagens temperatur i Europa
Dagens vindhastigheder i Europa

Dagens dominerede vinde i øvre luftlag i Europa
Trykudvikling og vejrforhold over Europa

 

 


Tørke
Langvarig og unormal vandmangel grundet svigtende nedbør. Kan både optræde sommer og vinter.