Aktuelle Vejrdata fra Europa
 
Dagens temperatur i Europa
Dagens vindhastigheder i Europa

Dagens dominerede vinde i øvre luftlag i Europa
Trykudvikling og vejrforhold over Europa

 

 


Frontnedbør
Nedbør fra frontskyer, oftest varmfrontskyen, nimbostratus.