Aktuelle Vejrdata fra Europa
 
Dagens temperatur i Europa
Dagens vindhastigheder i Europa

Dagens dominerede vinde i øvre luftlag i Europa
Trykudvikling og vejrforhold over Europa

 

 

Kold okklusion
Okklusion, hvor koldluften på bagsiden af koldfronten er koldere end koldluften foran varmfronten.