Varsel for Europa- klik på de enkelte lande

 

 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/). Used with permission.

 

 

 

 

 

 

 

Koldfront
Grænse mellem en relativ kold og en relativ varm luftmasse, hvor koldluften fortrænger varmluften.