Ækvator
Jordens ækvator er en cirkel på jordoverfladen, hvis plan går gennem Jordens centrum og står vinkelret på dens omdrejningsakse.