Относно тази метео-станция

Станцията е модел La Crosse WS 2350 . Информацията се сваля на всеки 3 секунди и се качва в интернет на 1 минута. Този сайт и данните се обработват със Weather Display софтуер. Метео станцията се състои от анемометър, дъждомер и термо-хигро датчик позиционирани съсгласно оптималните възможни изисквания.

Относно града

Относно интернет страница

Този сайт исползва CarterLake.org и PHP conversion by Saratoga-Weather.org.
Специални благодарности на Kevin Reed от TNET Weather за първоначалната му работа върху Carterlake templates, и дизайна.
Специални благодарности на Mike Challis от Long Beach WA генератора на "роза на ветровете", превключвателя на темите и помоща за CSS при този темплейт.
Специални благодарности на Ken True от Saratoga-Weather.org за AJAX визуализацията, графичен панел и интеграция на TNET Weather common PHP site design.

Благодарности на Радмил Пандев от Vremeto.org за превода на български език.

Темплейтът е оригинално базиран на Designs by Haran.

Темплейтът е XHTML 1.0 съвместим. Валидиция XHTML и CSS на тази страница.


Vestenvindsbæltet
Område mellem det subtropiske højtryksbælte ved ca. 25 grader nordlig bredde og det polare lavtryksbælte ved ca. 60 grader nordlig bredde. Det er domineret af vestenvinde og lavtryk.